Springtime Travel Norway

1 / 3

Springtime Travel Norway

2 / 3

Springtime Travel Norway

3 / 3
Nydalsveien 36, 0484 Oslo, 22 88 10 00

SPRINGTIMES HISTORIE

Springtimes aller første reise gikk til New York City Marathon i 1986. De tre første årene ble dette gjort som leserreiser for det svenske magasinet Springtime (i dag Runner’s World). Ettersom reisevirksomheten vokste raskt, ble den skilt ut fra magasinet og i 1990 ble Springtime Resor AB etablert.

Springtime Travel Norway AS

Springtime Travel Norway AS ble startet i 2004. Etter å ha drevet i begrenset omfang noen år ble satsningen i Norge et fokusområde, og stadig flere nordmenn er med på løps- og treningsreiser. I 2017 har vi blant annet med oss rundt 90 nordmenn til Berlin Marathon i september og 130 til New York City Marathon i november. Norges-deltakelsen på Springtimes herlige Training Camps i Portugal, Sveits og Thailand øker jevnt og trutt.