Publisert 25 mai 2019

Vi på Reiseguiden er lidenskapelig opptatt av reiser, som sikkert du er også. Samtidig påvirker det klimaet vårt, et faktum man ikke kan se bort ifra. Vi vil informere deg om hvordan du kan minske ditt avtrykk på klimaet ved å klimakompensere dine reiser.

Hva innebærer klimakompensasjon?

Å klimakompensere innebærer å kompensere for sine egne utslipp av karbondioksid. Ved å betale penger til prosjekter som jobber med å forebygge og minske utslipp av drivhusgasser, tar du ansvar for dine egne utslipp. Klimakompensasjon innebærer ikke at dine egne utslipp minsker, men utgjør et supplement til andre tiltak. Flere av de reisearrangørene som vi sammenligner reiser fra, slik som Ving og TUI, tar i dag eget ansvar og klimakompenserer alle sine reiser.

Hvordan regner jeg ut reisens utslipp?

Ved å regne ut hvor mye din reise slipper ut i en kalkulator kan du kompensere med samme mengde. Du ser hvor stort utslipp både din flyreise og ditt feriebesøk utgjør, for en person eller flere. Lengst nede på siden har vi noen forslag til selskap som har kalkulator og mulighet for kompensasjon.

Hvordan klimakompenserer jeg?

Når du har regnet ut reisens utslipp kan du velge å klimakompensere - altså å betale inn penger til et valgt klimaprosjekt. Din finansiering av disse prosjektene reduserer like stor mengde av drivhusgasser som din reise har utgjort. Klimakompensasjonen betales inn direkte på valgt side og ikke ved din booking på reiseguiden.no.

Hvilke prosjekter bør jeg investere i?

Det finnes et hav av klimaprosjekter å investere i, for eksempel treplanting, fornybare energiprosjekter og bevaring av økologisk mangfold. For å beskytte klimautnyttelsen når du velger prosjekt er et godt tips å undersøke prosjektets sertifisering. En betrodd og velkjent en er Gold Standard.

Gold Standard er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av blant annet WWF og Greenpeace 2003 og ble utviklet for kvalitetssikring av klimaprosjekter. Sertifiseringen støttes og er godkjent av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner. Prosjekt med Global Standard-sertifisering kontrolleres av en tredje part for å sikre klimanytten og skal, forutenom å bærekraftig redusere karbondioksid, også nytte lokalbefolkningen og beskytte naturen.

Klimakompensere hos hvem?

Ulike organisasjoner og selskap tilbyr ulike alternativer. Under er noen eksempler på noen som har utslipps-kalulator og sertifiserte prosjekter å klimakompensere til:
Choose.today (NO)
Myclimate.org (EN)
ICAO.int (EN)
Go Climate Neutral (SE)